Кафедраи таърихи халқи тоҷик

Кафедраи таърихи халқи тоҷик (мудир–доктори илмҳои таърих Қурбонов Б.) соли 1972 ташкил шудааст. Дар пешрафти корҳои илмиву таълимии кафедра донишмандони мӯътабари илму фарҳанги тоҷик, ба мисли докторҳои илми таърих, профессорон Р.А. Набиева, С.Мухторов, З.И.Акрамов, М.Ф.Зикриёева, доктори илми таърих К. Расулиён, Собирова Қ., дотсентон Н.Ҳакимов, Ю.Шодипур, Н.Хexасаидова, муаллими калон З.Юсуфӣ саҳми арзанда доранд. Онҳо ба шогирдон таърихи халқи тоҷикро аз замонҳои қадим то ба имрӯз таълим дода, онҳоро дар рӯҳияи худшиносӣ ва меҳанпарастӣ тарбия месозанд. Имрӯзҳо дар қатори ин устодони ботаҷриба, инчунин, номзадҳои илм Г.Муҳаббатова, Ш.Шарипов, Я.Набиев, X.Xӯраев, муаллими калон Г.Шоев, М.Равшанзод, Н.Абдуҳомидов, Салимова М. ва дигарон ба донишҷуён аз асосҳо ва навгониҳои таърихи миллати бостониамон сабақ медиҳанд.

Дар назди кафедра маҳфили «Пажӯҳандагони Аҷам» ва маҳфилҳои илмӣ-амалии устодони пуртаҷрибаи кафедра амал менамоянд. Ҳамзамон саҳми ҳайати профессорону кормандони кафедра дар замони соҳибистиқлолӣ боз ҳам афзоиш ёфта, он ба яке аз дастовардҳои муҳиму назаррас дар омода кардани мутахассисони рақобатпазир мубаддал гаштааст.

Кормандони  кафедра

Баҳром Раҳмонович – профессор, мудири кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ.Муаллифи зиёда аз 90 мақолаҳои илмӣ ва илмӣ-методӣ мебошад.

Ос.: Идеологияи сиёсии замони муосир. Д., 2009; Таърихи мухтасари халқи тоҷик. –Д., 2011; Муҳаммад Закариёи Розӣ инкишофдиҳандаи илмҳои кимиё, тиб ва фалсафа. – Д., 2012; Таърихи халқи тоҷик. – Д., 2018; Таърихи халқи тоҷик. (бо забони русӣ) –Д., 2018; Мантиқ. Д., 2018. ва ғ.

Расулиён Қаҳҳор – профессори кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ. Муаллифи зиёда аз 30 китоб ва 500 мақолаи илмию оммавӣ.

Ос.: «Таърихи мухтасари Инқилоби исломии Эрон» (1998), «Эрон» (2002), «Аз Бухорои шариф» то «Иди тоҷик» (2003), «Нигоҳе ба равобити фарҳангии Эрон ва Тоҷикистон» (2004), «Ду ҳазор соли таърихнигории тоҷикон» (2005), «Кишварҳои ҷаҳон» (чопи аввал – 2006, чопи чаҳорум – 2016), «Тоҷикистон» (чопи аввал – 2006, чопи шашум – 2015), «Низоми маориф дар Ҷумҳурии Исломии Эрон» (2007), «Эрон сарзамини фарҳанг ва ҳунар» (2007), «Осори таърихӣ ва фарҳангии Тоҷикистон» (2008), «Дашти Ҷум» (2009), «Маориф ва матбуоти тоҷик дар ибтидои асри ХХ» (2011), «Тоҷик кист?» (2015) ва ғайра.

Малика Файзиевна – профессори кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ.

Муаллифи зиёда аз 70 таълифоти илмию методӣ. Таҳти роҳбарии ӯ чор нафар аспирант ва унвонҷӯй рисолаҳои номзадӣ дифоъ намудаанд. Ҳамчунин аъзои Шӯро оид ба дифои рисолаҳои докторӣ дар соҳаи таърихи назди ДМТ буда, барои тайёр намудани кадрҳои илмӣ саҳм мегузорад. Муаллифи  3 монография, 2 дастури таълимӣ,  ва  25 мақолаи илмӣ мебошад.

Ос.: Саҳми комсомоли Тоҷикистон дар тарбияи меҳнатии ҷавондухтарон.– Д.,1985.-24с.; Комсомоли Тоҷикистон ва тарбияи ҷавондухтарон. -Д., 1988; Таърихнигории масъалаи занони Тоҷикистон.–Д.,2001; Барномаи таърихи навтарини Россия барои донишҷӯёни мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. -Д., 2004; Чашмаи ҳаёт. – Д., 2006. (бо њаммуаллиф); Таърихи Ватан. Дастури таълимӣ-методӣ. –Д., 2007 (боҳаммуаллиф); Тоҷикистон дар асри ХХ ва ибтидои асри ХХI. – Д., 2008. (бо њаммуаллиф); Таърихи халқи тоҷик. –Д., 2010. (бо њаммуаллиф); Инъикоси таърихи занони Тоҷикистон дар асарҳои профессор Р.А.Набиева.–Д., 2016. (бо њаммуаллиф); Саҳми профессор Р. А. Набиева дар омӯзиши таърихи халқи тоҷик. –Д., 2017. (бо њаммуаллиф); Нақши профессор Р.А.Набиева дар таҳқиқи масоили мубрами таърихи халқи тоҷик. –Д., 2018. (бо њаммуаллиф); Занони Љумҳурии Тоҷикистони офтобрӯя. –Д., 2018; Барномаи фанни таърихи халқи тоҷик.–Д., 2018. ва ғайра.

Акрами Зикриё – профессори кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ.

Муаллифи зиёда аз 100 мақолаи илмӣ, монография ва китобҳои дарсӣ мебошад. Соли 1991 дар мавзўи «Участие комсамола Таджикистана в подготовке и повышении культурно-технического уровня рабочей молодёжи 1976-1988 гг.» рисолаи номзадӣ  ва соли 2003 дар мавзўи «Подготовка и повышение кулитурно-технического уровная рабочего класса Таджикистана в 60-е- 80-е годы» рисолаи  докторӣ дифоъ кардааст. Бо марузањои илмӣ дар конференсияњои байналмилалї дар шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург (Россия), Алмаато, Нурсултон (Ќазоќистон), Бишкек (Ќирѓизистон), Дашачуз, Ашкобод (Тукманистон), Станбул, Анталия, (Туркия), Берлин (Олмон), Пекин, Сиян (Љумњурии халќии Чин) баромад намудааст. Як нафар рисолаи докторӣ ва 7 нафар рисолаи номзадиашонро зери роњбарии З.И. Акрамї дифоъ намудаанд. Барои хизматҳои шоён бо ифтихорномаҳои зиёд ва аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, аълочии фарњанги Тољикистон, медали «Барои хизматњои арзанда, барои рушди илми Қазоқистон» сарфароз гардонида шудааст. Ос.: Подготовка и повышение культурно- технического уровня рабочих кадров в Таджикистане (1976-1986 гг.). –Д.: Сино. 1996; Рабочий класс Таджикистана в 60-80-е годы. Рук. Тадж. Гос. Нац. Унивт. –Д., 1998; Национальные особенности роста рабочего класса Таджикистана (60-80-е гг.). –Д.: Ирфон, 1991; Таджикский государственный национальный универистет: основные вехи истории. –Д.: Эр-Граф, 2008; Гражданская война в Таджикистане (1918-1923). –Д.: ТГНУ, 2001; Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тоҷикистон (бо забони тољкӣ, русӣ ва англисӣ).-Д., Дониш, 2017; Акутуальные проблемы истории социально – классовой трансформации таджикского общества (рабочий класс). -Д., Дониш, 2017; Босмачигарӣ: Воқеият ва тахайюлот. -Д., Дониш, 2019; История таджикского народа. Учебное пособие для студентов неисторических факультетов ВУЗов. -Д., ТНУ, 2020.

Қурбонбегим Давлатқадамовна – профессори кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ.

Муаллифи 3 монография, 4 брошюра ва зиёда аз 60 мақолаи илмӣ.

Ос.: Вклад фонда Ага Хана в развитии ГБАО.-Д., 2005; Участие международных организации в решение социальных проблем ГБАО РТ в годы независимоти. -Хорог., 2011; Роль международного сообщества и соседних государств по стабилизации общественно- политического положения ГБАО. – Хорог, 2012; Нақши қаҳрамони Тоҷикистон Шириншо Шотемур дар таҳкими давлатдории миллӣ. -Д., 2018 (ҳам муаллиф).

Ҳакимов Нозим – дотсенти кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ.

Муаллифи 8 монография, 8 китоби дарсӣ ва зиёда аз 150 мақолаи илмӣ ва 200 қомуснигорӣ мебошад.

Ос.: Барпо гардидани ҳокимияти Шӯравӣ дар Тоҷикистон – Душанбе, 1999;Аз таърихи обёрӣ дар Тоҷикистон. –Д.: Ирфон, 1987; Ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон. –Д., 2001; Мардумони диёри сарбаланд–Д.: Ирфон, 1998; Ақлгароӣ дар ислом. –Д.: Ирфон, 2009; Таърихи сиёсии хилофати Араб. –Д.: Ирфон, 2009; Таърихи халқи тоҷик. Китоби дарсӣ барои синфи 10 мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ. –Д., 2006, 2012, 2017; Таърихи халқи тоҷик. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ. –Д.: Ирфон, 2006; Таърихи халқи тоҷик. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ. –Д.: Ирфон, 2008; Таърихи халқи тоҷик. Китоби дарсӣ барои факултети ҳуқуқшиносӣ. –Д.: Ирфон, 2008; Таърихи мухтасари динҳо. –Д.: Ирфон, 2008; История государства и права таджикского народа. –Д., 2018;

Шодипур Юсуф – дотсенти кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ.

Муаллифи беш аз 200 асару китобҳо, дастури методиву таълимӣ ва мақолаи илмиву тањқиқотӣ, методиву таълимӣ ва адабиву оммавӣ мебошад.

Ос.: Одоби тиҷорати ниёгон (аз назари Мавлоно Ҳусайн Воизи Кошифӣ). –Д., 2000; Одоби тоҷир ва ойини тиҷорат дар «Қобуснома». –Д., 2001; (бо ҳаммуаллифӣ); Ховаршинос Манфред Лоренс. –Д.: Шарқи озод, 2001, (ҳаммуаллифӣ); История путей сообщения  Ё транспорта Таджикистана во второй половине ХIХ – начала ХХ вв.  –Д., Ирфон, 2005; Ҷавҳари таърих: (Маҷмӯаи саволномаҳо ва посухҳои тестӣ аз таърихи халқи тоҷик ва ҷаҳон ба дохилшавандагони мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон). – Нашрҳои якум – нӯҳум. – –Д.: Сино, 2003-2011; История таджикского народа и мира в вопросах и ответах. –Д., 2004 бо њаммуллифӣ); Таърихи қадими халқи тоҷик: (Замони ориёиҳо). –Д., 2012.

Тоҷов Наҷмиддин Тоҷович – дотсенти кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ.

Муаллифи чор китоби дарсӣ, 25 дастури таълимӣ-методӣ ва зиёда аз 75 мақолаи илмӣ мебошад.

Ос.: Таърихи халқи тоҷик. Дар ду ҷилд. – Д., 2008; Таърихи халқи тоҷик. Аз давраҳои қадимтарин то замони муосир. – Д., 2012; Фарҳангшиносӣ. –Д., 2012.

Шомаҳмад Шарифович – дотсенти кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ.

Муаллифи 2 дастури таълимӣ, 1 рисолаи илмӣ, 3 брошюра ва зиёда аз 30 мақолаи илмӣ мебошад.

Ос.:.Таърихи халқи тоҷик (дастури методӣ). –Д., 2013.

Низорабегим Хушқадамовна – дотсенти кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ.

Муаллифи зиёда аз 40 мақолаи илмӣ ва 5 монография мебошад.

Ос.: Участие женщин ГБАО в общественно – политической, культурной и экономической жизни Республики Таджикистан (1991-2008гг.). –Д., 2011; Трудовой вклад женщин Бадахшана в сфере производства сельскохозяйственной продукции в годы независимости Республики Таджикистан. –Д., 2004; Участие женщин ГБАО в промышленном производстве Республики Таджикистан (1991- 2005гг.). –Д., 2005; (в соавторстве с М.Ф. Зикриеевой), Роль женщин ГБАО в охране здоровья населения и развитии физкультуры и спорта. –Д., 2006; Вклад женщин ГБАО в развитие науки и образования Республики Таджикистан. –Д., 2007.

Муҳаббатова Гулнора  Ҳомидовна – дотсенти кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ.

Муаллифи 1 монография ва зиёда 30 мақолаи илмӣ мебошад.

Ос.: Тайёр намудани кадрҳо аз байни занон барои санъати театрӣ. –Д., 2002.

Фарҳод Қурбонович  – дотсенти кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ.

Муаллифи 3 монографияи илмӣ, 5 дастури таълимию методӣ ва зиёда аз 50 мақолаи илмӣ мебошад.

Ос.: Таърихнигории меҳнаткашони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ. – Д., 2001; Таджикистан в годы Великой Отечественной Войны в историческом литературе 60-80-е годов XX века. –Д., 2005; Қаҳрамонони Тоҷикистон (шаш ёр аз як диёр). -Д., 2011; Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ. –Д., 2015; Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ (Рисолаи библиографӣ). 2015; Осорномаи Қаҳҳори Расулиён. –Д., 2015; Маорифчиёни Панҷакент дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ.–Д., 2018; Ҳодӣ Кенҷаев Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ (библиография). -Д., 2018.

Ятим  Холмуродович – дотсенти кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ.

Муллифи 1 монография ва зиёда аз 30 мақолаҳои илмӣ мебошад.

Ос.: Саноати бофандагии Тоҷикистон дар солҳои 60-80-уми асри XX (таҷрибаи таърихӣ, масъалаҳо ва сабақҳо). –Д., 2013; Повышение трудовой активности рабочих ДПХБО в 80-х годах. –Д., 1994.

Ҷаҳонгир Гулмаҳмадович – муаллими калони кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ.

Муаллифи 1 монография, 1 рисолаи илмӣ, 1-дастури методӣ ва зиёда аз 30 мақолаи илмӣ. Бо медалҳои ҷашнии 10-солагӣ ва 15-солагии артиши миллӣ мукофотонида шудааст. Бо ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми ҶТ сарфароз гардидааст.

Ос.: Торгово-экономические отношения Республики Таджикистан с Российской Федерацией в годы независимости. –Д., 2016.


Шоев Ғайратшо Атолиқшоевич – муаллими калони кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ.

Муаллифи ду монография ва зиёда аз 25 мақолаи илмӣ мебошад.

Ос.: Освещение нравственных ценностей и духовной культуры молодежи в СМИ Таджикистана. –Д.: Ирфон, 2014; Деятельность молодежи в трансформационном процессе сферы культуры Таджикистана и ее освещение в СМИ.– Д.: Ирфон, 2015.

Равшанзод Маликфаридун – муаллими калони кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ.

Дар мавзӯи «Гражданское противостояние и миротворческий процесс в Республике Таджикистан в 90-е годы XX в.» рисолаи номзадӣ дифоъ кардааст.

Муаллифи 1 барномаи таълимӣ ва зиёда аз 10 мақолаи илмӣ мебошад.

         

Зафар Юсуфӣ – муаллими калони кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ

Абдуҳомидов Нурмуҳаммад Маҳмадраҷабович – муаллими калони кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ.

Дар мавзӯи «Саҳми Хоҷа Насируддини Тӯсӣ дар пешрафти илм ва фарҳанги халқи тоҷик» таҳқиқоти илмӣ анҷом дода истода, вобаста ба мавзӯи таҳқиқотияш 11 мақолаи илмӣ нашр намудааст.

Ос.: Таърихи халқи тоҷик. Васоити ёрирасони таълимӣ барои талабагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Д., 2011.

Абдуалимов Абдулваҳҳоб Манонович – ассистенти кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ

Салимзода Марворид Ҳомиддин – ассистенти кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи  ДМТ. Дар мавзӯи “Нақши ДМТ дар таҳкими ҳамкориҳо бо донишгоҳҳои ИДМ ва кишварҳои хориҷӣ наздик дар соҳаи илм ва таълим (1991-2016)” таҳқиқот мебарад. Муаллифи 8 мақолаи илмӣ мебошад.

Муродов Сунатулло Маҳмадраҷабович – ассистенти кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ. Унвоҷӯйи кафедраи таърихи халқи тоҷики ДМТ( аз соли 2018) буда, дар мавзӯи “Саҳми академик Юсуфшоҳ Яъқубов дар омӯзиши таърихи қадими халқи тоҷик” таҳқиқот бурда истодааст.

Шарипов Ҷамолиддин – Сафолович ассистенти кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ.

Муаллифи 1 дастури методӣ ва зиёда аз 20 мақолаи илмию оммавӣ буда, дар конференсияњои ҷумҳуриявӣ ва байналмиллалӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Бохтар ва Барнаули Федератсияи Русия, иштирок ва суханронӣ кардааст.

Ос.: Таърихи халқи тоҷик дар саволу ҷавобҳои мухтасар ва тест. (бо ҳаммуаллиф);  -Д., 2017. -187 с.; Донишномаи таърихӣ. -Д., 2020; Саҳми Пешвои миллат дар омӯзиши таъриху тамаддуни ориёӣ //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. -Д., 2018. –№4; Инъикоси таъриху тамаддуни халқи тоҷик дар асарҳои Пешвои миллат / Маорифи Тоҷикистон. -Д., 2018.  №3; Инъикоси шахсияти таърихии Куруши Кабир дар осори Эмомалӣ Раҳмон/Маорифи Тоҷикистон. -Д., 2018; Масъалаи омӯзиши таъриху тамаддуни ориёиҳои Осиёи Марказӣдар осори ЭмомалӣРаҳмон //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. -Д., 2018 (№5); Инъикоси таҳқиқи масоили ҳиндуаврупоиҳо  дар  осори Эмомалӣ  Раҳмон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. -Д., 2018 (№6); Инъикоси омӯзиши тамаддуни ҳиндуориёиҳо дар осори Эмомалӣ Раҳмон// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. -Д., 2018 (№7); Инъикоси масъалаи омӯзиши нахустдавлатҳои ориёӣ дар осори Эмомалӣ Раҳмон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.-Д., 2018 (№ 8); Инъикоси дараљаи тањќиќи забони мардуми ориёӣ дар осори Эмомалӣ Рањмон// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. -Д., 2019 (№2); Тањлил ва омўзиши масъалаи давлатдории Модњо дар осори Эмомалӣ Рањмон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. -Д., 2019 (№5); Забон сипари миллат / Минбари ҳуқуқшинос. -Д., 2018;  Инъикоси анъанаҳои мардумӣ-фарҳангии аҳди Ҳахоманишиҳо дар осори Эмомалӣ Раҳмон / Маводи конфронси илмӣ оиди “Эҳёи анъанаҳои марудамӣ” (дар факултети таърих) -Д., 2018.

Зубайдаи Амридинзода – лаборанти кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ

Солеҳҷони Маҳмадюсуф – лаборанти калони кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ