Кафедраи таърихи нав ва навини кишварҳои хориҷӣ

Кафедраи таърихи нав ва навини кишварҳои хориҷӣ яке аз кафедраҳои фундаменталии факултети таърихи Донишгоҳи милли Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, аз соли 1967  ба фаъолияти илмию таълимии худ таҳти роҳбарии доктори илми таърих, профессор Слонимский А.Г. оғоз намуд. Солҳои баъдӣ дар ҳайати кафедра профессорон  Назаров Ҳ, Темурхонов Л., Мирзоев Н.М., Имомов Ш.З., Қ. Расулиён, дотсентон Муҳиддинов Т. Ойматов Ҳ., Фармонов А., Исмоилов Д., Овчаренко А.И., Шарифов Р.Я., Самиев Х.Д., Бозоров Қ. фаъолият намуданд.

Корҳои таълимию илмии кафедра дар доираи фанҳои “Таърихи Осиё ва Африко” (давраи наву навин);“Таърихи кишварҳои Аврупо ва Амрико, (давраи наву навин);”Таърихи Россия”; “Услуби таълими таърих” ҳамзамон омўзиши масъалаҳои мубрами кишварҳои Ховари Миёна, Шарқи Наздик, Осиёи Ҷануб ва Ҷанубу Шарқӣ, Робитаҳои мутақобилаи Иттиҳоди Аврупо бо кишварҳои Осиёи Марказӣ, Масъалаҳои мубрами амнияти миллӣ дар ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ, Равандҳои сиёсӣ-иҷтимоӣ дар кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ), ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Ҳиндустон аз миёнаи асри XX то ибтидои асри XXI, Кишварҳои араб дар давраи наву навин дар заминаи курсҳои махсус ва фанҳои интихобии донишҷўён пеш бурда мешавад.

Кормандони кафедра:

Иброимова Гавҳар Саймуддиновна, номзади илмҳои таърих, дотсент, мудири кафедра.  Фаъолияти таълимию тадқиқотӣ: Масъалаҳои  этноконфесоналии кишварҳои Шарқ (дар мисоли Афғонистон, Эрон,Ҳиндустон), Таърихи Осиё ва Африко, Таърихи кишварҳои Араб, Масъалаҳои актуалии кишварҳои Шарқи Миёна.

Муаллифи чанд рисола, барномаҳои таълимӣ ва беш аз 40 мақолаҳои илмӣ-оммавӣ. Самти асоии таҳқиқот: саҳми Моунстюарт Элфинстон дар омӯзиши таърихи Афғонистон (миёнаҳои асри XVIII – аввали XIX), ҳамзамон дар таҳия ва нашри асари муҳаққиқи англис Моунстюатр Элфинстон «Афғонистон, ҷой, фарҳанг, нажод» саҳм доранд.

       Ос: “Гузориши шоњигарии Кобул”. -Д., 2010.; «Историческая ретроспекция: Актуальные вопросы истории Афганистана в изложении Маунстюарта Эльфинстона”.-Д., 2011.;  “Новая история стран Азии и Африки”(њаммуаллиф). -Д., 2018.

Мунавваров Манзаршо – номзади илми таърих,дотсенти кафедраи таърихи наву навини кишварҳои хориҷии ДМТ. Самти фаъолияти илмӣ: Точикистон баъди ҷанги шаҳрвандӣ. (1997-2010). таърихи кишварҳои Европа ва Америка.

Самти асосии таҳқиқот: масъалаҳои асосии таърихи нави кишварҳои Амрикову Аврупо. Муаллифи 1 монография ва зиёда аз 60 мақолаи илмӣ мебошад.

Ос.: Роль Южно-Таджикского территориально-производственного комплекса в развитии промышленного потенциала в республике Таджикистан. – Д., 1984; Таърихи нави мамлакатҳои Аврупо ва Амрико барои мактабҳои олӣ. –Д., 2015 (бо ҳаммуаллифӣ).

Мунавварова Тамара Зокировна – номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи таърихи наву навини кишварҳои хориҷии ДМТ. Самти фаъолияти илмӣ: Проблемаҳои актуалии услуби дарсдиҳии таърихи умумӣ дар мактабҳои олӣ (2016- 2020).

Самти асоии тадқиқот: асосҳои педагогии омодагии донишҷӯёни факултети таърих ба фаъолияти омӯзгорӣ.Муаллифи якчанд дастурҳои таълимӣ, асарҳои илмӣ ва зиёда аз 70 мақолаи илмӣ ва оммавӣ мебошад.

Ос.: «Таҷрибаи таърихии фаъолияти мактаби анъанавӣ ва омӯзгорони Тоҷикистон (нимаи 2-юми асри XIX- ибтидои асри-XX) –Д., 2010. (бо ҳаммуаллиф); Услуби таълими фанни таърих дар мактабҳои миёна. –Д., 2014 (бо ҳаммуаллиф).

Турсунов Турсунмурод Худойдодович – номзади илмҳои таърих, дотсенти кафедраи таърихи наву навини кишварҳои хориҷии ДМТ. Самти фаъолияти илмӣ: «Робитаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои Осиёи  Ҷанубӣ ва Ҷанубу Шарқӣ  (1947-2020)».

Муаллифи чанд рисола, дастури таълимӣ-методӣ ва тақрибан 70 мақолаи илмӣ ва оммавӣ. Самти асосии таҳқиқот: омӯзиши таърихи истиқрор ва густариши равобити дипломатӣ, тиҷоратӣ-иқтисодӣ, илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои Осиёи Ҷанубӣ (Ҳиндустон, Покистон).

Ос.:Таджикско-индийские взаимоотношения (1947-2005 гг.). Душанбе,2009;Новейшая история стран Европы и Америки (1918-2010), –Д., 2011; Муҳорибаи Сталинград. –Д., 2013; Барномаи имтиҳони номзадӣ аз таърихи умумӣ -07.00.03. –Д., 2014; Марди хирад. –Д., 2012; Аз дида ба дил. –Д., 2001;. Роҳнамои таълимӣ аз фанни таърихи халқи тоҷик. –Д., 2015; Муҳорибаи Москва. –Д., 2017; Сиёсатшиносӣ (бо ҳаммуаллиф). –Д., 2017.

Бустонова Нисо Ҷумъаевна – дотсенти кафедраи таърихи наву навини кишварҳои хориҷии ДМТ. Самти фаъолияти илмӣ: Сиёсати дохилӣ ва хориҷии Чин дар охири асри ХХ ва ибтидои асри ХXI.

Муаллифи 1 монография, 6 дастури таълимию методӣ ва зиёда аз 50 мақолаҳои илмиву оммавӣ мебошад. Самти асосии таҳқиқот: инкишофи ҳаракати варзишӣ дар байни занони Тоҷикистон, манфиатҳои иқтисодӣ ва шарикии Чин бо ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ, сиёсати дохилӣ ва хориҷии Чин дар охири асри ХХ ва ибтидои асри ХХI.

Ос.: Саҳми занони тоҷик дар инкишофи ҳаракати варзишӣ. –Душанбе, 2001; Таърихи мухтасари халқи тоҷик. –Д., 2011; Паҳлавони Суғд. Панҷакент, 2007; Робитаҳои таърихии Тоҷикистон ва Чин. – Душанбе, 2012; Таърихи халқи тоҷик. –Д., 2015.

Қудратов Комрон Абдунабиевич – номзади илмҳои таърих, муаллими калони кафедраи таърихи наву навини кишварҳои хориҷии ДМТ. Самти фаъолияти илмӣ: «Мавқеи ҳазораҳо дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии Афғонистон (1992-2022)».

Муаллифи як монография, 30 мақолаи илмӣ ва 2 дастури таълимӣ-методӣ. Самти илмӣ-тадқиқотӣ: омӯзиши таърихи муосири равобити Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон; бӯҳрони Афғонистон ва таъсири он ба амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақа; маводи мухаддир, экстремизм ва терроризм дар Афғонистон ва таъсири он ба амнияти миллӣ; муноқишаҳои миллӣ ва этникӣ дар Афғонистон; масъалаи ҳалли қазияи Афғонистон дар сиёсати хориҷии Тоҷикистон. Ў дар чандин конфронсҳо ва симпозиюмҳои байналмиллалӣ дар ш. Душанбе (2015, 2016, 2017, 2018), Москва (2012, 2013, 2015, 2017), Новосибирск (2011, 2012, 2013, 2014), Тошканд (2014, 2015) иштирок ва суханронӣ кардааст. Қудратов К.А. барандаи гувоҳномаи Мактаби тобистонаи Шӯрои Русиягӣ оид ба корҳои байналхалқӣ ва Донишгоҳи федеролии Урал (2012), барандаи гувоҳномаи Мактаби мумайизони ҷавони Новосибирск ва Фонди дастгирикунандаи дипломатияи халқии ба номи А.М. Горчаков (2013) ва барандаи гувоҳномаи ташкилоти ҳамгироии «Муколамаи Евроазия» (2014) мебошад.

Ос.: Кудратов К.А. Влияние афганского конфликта на национальную безопасность Республики Таджикистан (1991-2014 гг.) – Д., 2017; Кудратов К.А., Ибрагимова Г. С. Новая история стран Азии и Африки. – Д., 2018.

Раҳимов Файзиддин Дониёрович – номзади илмҳои таърих, ассистенти кафедраи таърихи наву навини кишварҳои хориҷии ДМТ.

Муаллифи якчанд дастури таълимӣ – методӣ ва мақолаҳои илмӣ – оммавӣ мебошад. Самти асосии таҳқиқот: омӯзиш ва инкишофи таърихи гидроэнергетикаи Тоҷикистон дар замони истиқлолият.

Ос.: Ташаккул ва инкишофи гидроэнергетикии Тоҷикистон дар давраи истиқлолият. –Д., 2014 (Бо хаммуаллиф); Инкишофи Гидроэнергетикаи Тољикистон дар давраи истиќлолият (солњои 1991-2015). -Д., 2015; Развитие Гидроэнергетики Таджикистана в период независимости (1991-2015 гг.)-Д., 2015. Сангтудинская ГЭС –пример таджикско-российского сотрудничества. / Дунё. (сб. статей) – Д., 2009; Роль Рогунского ГЭС в обеспечение энергетической безопасности Таджикистана // Вестник Таджикского национального университета. -Д., 2013 (№3).

Ҳалимова Маърифат Муҳаммадовна- номзади илмҳои таърих, муаллими калони кафедраи таърихи наву навини кишварҳои хориҷии ДМТ.

Муаллифи чанд дастури таълимӣ, барномаи таълимӣ ва тақрибан 30 мақолаҳои илмӣ ва илмӣ-оммавӣ. Вай дар чандин конфронсҳои байналмиллаӣ ва ҷумҳуриявӣ дар ш. Душанбе (2014, 2015, 2016, 2017) иштирок ва суханронӣ намудааст.

Самти асосии таҳқиқот: ҳамкориҳои илмӣ ва фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои Иттиҳоди Аврупо дар замони муосир.

Ос.: Научные и культурные связи Таджикистана со странами Европейского Союза в годы независимости (1991-2014 гг.). – Д., 2016; Барномаи таълимӣ аз фанни таърихи нави кишварҳои Аврупо ва Амрико. – Д., 2018.