Китобҳои дарсӣ

Шарипов Р. Я.Осорхонашиносӣ. Дастури таълимӣ барои донишҷӯёни факултети таърих. Душанбе: Эр – граф. 2021. – 72с.
Акрамӣ З. И. – Иҷлочияи XVI Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: Мантиқи таърих. Душанбе, “Адабиёти бачагона”, 2017, 80 саҳ.
Қ. Бобоев, Ш. Имом. Таърихи Халқи Тоҷик.- Душанбе, 2015- 160 саҳ.
Мушовири илмӣ: д.и.т., профессор Шарипов Р.Я
Р.Я. Шарифов. Традиционное образование народов Хорасана.(Ретроспективный взгляд на историю формирования и эволюции системы). Монография. – Душанбе: “Эр – граф”, 2017. – 108с.
Абдулҳай Ҳабибӣ. Забони дуҳазорсолаи қабли Афғонистон ё модарзабони дарӣ. Таҳлили катибаи Сурхкутали Бағлон. – Душанбе: “Меҳрона-2017”, 2019. – 152саҳ.